Eğitimler

Finans eğitimlerimiz kurumsal firmaların ve bireysel yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun şekilde örnek vaka çalışmaları, güncel piyasalardan örnekler ve dünyadaki en iyi uygulamaları katılımcılar ile paylaşmak üzere yapılandırılmıştır.

Teknik temel analiz, yöntemi ve örnek vakalarla şekillendirilebilir.

 • Finansal Verimlilik ve Temel Finansal Raporlamalar
 • Hazine ve Net İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Sektöre ve Amaca Yönelik Nakit Akışı Projeksiyonları
 • Kredi Risk Analizi
 • Finansal Korunma (Hedging) Stratejileri
 • Para Politikası Kararlarının Finansal Risk Yönetimine Etkisi
 • Yeni pazarlama araçlarıyla strateji oluşturma
 • Temel Düzey Dijital Pazarlama
 • Orta ve İleri Düzey Dijital Pazarlama
 • Strateji Yönetimi ve Hedefler Doğrultusunda Planlama
 • Marka Yönetimi Esasları
 • Kurumsal dil, dijital dil, müşterilere odaklı farklı iletişim
 • Finansal Raporlamalarda Verimliliğin Arttırılması
 • KPI Yönetimi ve Balance Scorecard uygulamaları
 • DISC Profil Analizi ve Liderlik Gelişimi Araçları
 • İş Hayatında Stres Yönetimi
 • Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Banka İlişkileri Yöneti