Pazarlama Eğitimleri

  • Yeni pazarlama araçlarıyla strateji oluşturma
  • Temel Düzey Dijital Pazarlama
  • Orta ve İleri Düzey Dijital Pazarlama
  • Strateji Yönetimi ve Hedefler Doğrultusunda Planlama
  • Marka Yönetimi Esasları
  • Kurumsal dil, dijital dil, müşterilere odaklı farklı iletişim