Sermaye Ortaklığı

Şirketler; sermaye tabanını güçlendirmek, teknoloji transferi yapmak, yeni
piyasalara erişmek ya da ortakların risklerini azaltmak için sermaye
ortaklığı arayışı içinde olabilir.

Sermaye ortaklıkları;
● Şirketinizin iştirak yoluyla sermaye artışını sağlamak,
● Rakiplerinizle birleşerek sektörel konsolidasyon gerçekleştirmek,
● Rakiplerinizi tamamen ya da kısmen satın alarak,
● Tedarikçilerinizi veya müşterilerinizi satın alarak dikey entegrasyon
sağlamak şeklinde olabileceği gibi,
● İlgi çeken bir sektörde şirket sahibi olarak ticari riskin azaltılması yoluna
gidilerek de gerçekleştirilebilir.